Gegevensbescherming / Privacybeleid

De informatie die u verstrekt bij het aanmaken van uw account op deze site zal niet aan derden worden doorgegeven. U behoudt het recht om uw persoonlijke gegevens te wijzigen en te raadplegen met de login en het wachtwoord die u per e-mail werden toegezonden bij uw registratie. Indien u deze identificatiemiddelen kwijt bent, kunt u vragen dat uw wachtwoord u per e-mail wordt toegezonden: wachtwoord kwijt. Als uw e-mailadres verandert, kunt u ons ook per e-mail schrijven, evenals voor al uw verzoeken tot wijziging/verwijdering van uw persoonlijke gegevens. De op deze site verrichte inschrijvingen worden hoofdzakelijk gebruikt voor de verwerking van bestellingen of aanvragen voor catalogi of commerciële contacten.

Hieronder vindt u de voorwaarden van onze verbintenis met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. Zij zijn bedoeld om u te informeren over hoe wij deze gegevens gebruiken en hoe u te werk moet gaan indien u een wijziging wenst aan te brengen.

In dit privacybeleid wordt uiteengezet hoe deze website (hierna "de winkel" genoemd) de informatie gebruikt en beschermt die u aan de winkel verstrekt bij het gebruik van deze site. De Shop doet er alles aan om ervoor te zorgen dat uw privacy wordt beschermd. Indien wij u vragen bepaalde informatie te verstrekken waarmee u bij het gebruik van deze website kunt worden geïdentificeerd, kunt u er zeker van zijn dat deze informatie alleen zal worden gebruikt in overeenstemming met deze privacyverklaring. De winkel kan dit beleid van tijd tot tijd wijzigen door deze pagina bij te werken. U dient deze pagina van tijd tot tijd te controleren om er zeker van te zijn dat u tevreden bent met eventuele wijzigingen.Wat we verzamelen:

Wij kunnen de volgende informatie verzamelen:

 - Naam
 - Contactinformatie, inclusief e-mailadres
 - Demografische informatie, zoals postcode, voorkeuren en interesses
 - Andere informatie die relevant is voor enquêtes en/of aanbiedingen van klanten.

Voor een volledige lijst van de cookies die wij verzamelen, zie de sectie Lijst van cookies die wij verzamelen.Wat wij doen met de informatie die wij verzamelen

Wij hebben deze informatie nodig om inzicht te krijgen in uw behoeften en u een betere dienstverlening te kunnen bieden, en met name om de volgende redenen:

Interne registratie.
Wij kunnen deze informatie gebruiken om onze producten en diensten te verbeteren.
Wij kunnen periodiek promotionele e-mails sturen over nieuwe producten, speciale aanbiedingen of andere informatie waarvan wij denken dat die voor u interessant kan zijn, gebruik makend van het e-mailadres dat u hebt opgegeven.
Van tijd tot tijd kunnen wij uw informatie ook gebruiken om contact met u op te nemen voor marktonderzoeksdoeleinden. Wij kunnen per e-mail, telefoon, fax of post contact met u opnemen. Wij kunnen deze informatie gebruiken om de website af te stemmen op uw interesses.


Beveiliging

Wij doen er alles aan om de veiligheid van uw informatie te waarborgen. Om ongeoorloofde toegang of openbaarmaking te voorkomen, hebben wij passende fysieke, elektronische en bestuurlijke procedures ingesteld om de informatie die wij online verzamelen, te beschermen en te beveiligen.


Hoe wij cookies gebruiken

Een cookie is een klein bestand dat toestemming vraagt om op de harde schijf van uw computer te worden geplaatst. Zodra u uw toestemming hebt gegeven, wordt het bestand toegevoegd en helpt de cookie het webverkeer te analyseren of laat hij u weten wanneer u een bepaalde site bezoekt. Dankzij cookies kunnen webtoepassingen op u als individu reageren. De webapplicatie kan haar activiteiten afstemmen op uw behoeften, voorkeuren en afkeren door informatie over uw voorkeuren te verzamelen en te onthouden.

Wij gebruiken traffic cookies om na te gaan welke pagina's worden gebruikt. Dit helpt ons om gegevens over het verkeer op onze webpagina's te analyseren en onze website te verbeteren om deze beter af te stemmen op de behoeften van onze klanten. Wij gebruiken deze informatie alleen voor statistische analysedoeleinden en daarna worden de gegevens uit het systeem verwijderd.

Over het algemeen helpen cookies ons om u een betere website te bieden, doordat wij kunnen nagaan welke pagina's u nuttig vindt en welke niet. Een cookie geeft ons op geen enkele manier toegang tot uw computer of enige informatie over u, anders dan de gegevens die u verkiest met ons te delen. U kunt ervoor kiezen cookies te accepteren of te weigeren. De meeste webbrowsers accepteren cookies automatisch, maar u kunt de instellingen van uw browser meestal zo wijzigen dat cookies worden geweigerd als u dat wenst. Dit kan verhinderen dat u ten volle van de website gebruik kunt maken.

De informatie die u ons geeft, wordt nooit aan derden doorgegeven. Afhankelijk van het geval, zijn de toepassingen als volgt: Als u zich hebt ingeschreven voor onze nieuwsbrief: uw e-mailadres wordt uitsluitend gebruikt voor het verzenden van onze mailinglijst en interne mededelingen. Wij gebruiken uw contacten nooit om berichten te sturen naar potentiële commerciële partners. Bovendien kunt u zich op elk moment uitschrijven voor onze nieuwsbrief door te klikken op de link "nieuwsbrief opzeggen" op elke nieuwsbrief die u ontvangt. Indien u uw contactgegevens hebt achtergelaten om onze catalogus te ontvangen of om gecontacteerd te worden door een van onze vertegenwoordigers: uw gegevens worden nooit aan de buitenwereld meegedeeld. Deze informatie wordt hoofdzakelijk gebruikt om uw bestelling op te stellen en uit te voeren. Onze interne verwerking van uw persoonsgegevens is volledig in overeenstemming met de wetgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de wet van 8 december 1992 zoals gewijzigd door de omzettingswet van 11 december 1998 en ten uitvoer gelegd door het koninklijk besluit van 13 februari 2001.

U hebt ook het recht op toegang tot en rectificatie, wijziging en verwijdering van gegevens die op u betrekking hebben. U kunt dit recht uitoefenen door ons een e-mail te sturen (link "contact us") of door naar de pagina "Uw account" te gaan.

U kunt ons ook een brief sturen naar het volgende adres
Balco bvba
Rue de Berlaimont 2
6220 Fleurus


Links naar andere websites

Onze website kan links bevatten naar andere websites van belang. Zodra u deze links gebruikt om onze site te verlaten, dient u zich er echter van bewust te zijn dat wij geen controle hebben over die andere website. Daarom kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor de bescherming en privacy van informatie die u verstrekt tijdens uw bezoek aan dergelijke sites en vallen dergelijke sites niet onder deze privacyverklaring. U dient voorzichtig te zijn en de privacyverklaring van de website in kwestie te raadplegen.Controle van uw persoonlijke gegevens

U kunt ervoor kiezen om het verzamelen of gebruik van uw persoonlijke informatie op de volgende manieren te beperken:

Wanneer u wordt gevraagd een formulier op de website in te vullen, kijk dan of er een vakje is dat u kunt aanklikken om aan te geven dat u niet wilt dat de informatie door iemand voor direct-marketingdoeleinden wordt gebruikt.
Indien u er reeds mee hebt ingestemd dat wij uw persoonsgegevens voor direct-marketingdoeleinden gebruiken, kunt u te allen tijde van mening veranderen door ons daarvan in kennis te stellen via onze contactinformatie.

Wij zullen uw persoonlijke informatie niet verkopen, verspreiden of verhuren aan derden, tenzij wij uw toestemming hebben of wettelijk verplicht zijn dit te doen. Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om u promotionele informatie over derden toe te zenden waarvan wij denken dat die voor u interessant kan zijn, indien u ons meedeelt dat u dat wenst.

U kunt details opvragen over de persoonlijke informatie die wij over u bewaren op grond van de Data Protection Act 1998. Er zal een kleine vergoeding worden gevraagd. Indien u een kopie wenst van de informatie die wij over u bewaren, kunt u ons een e-mail sturen via onze rubriek "Contact".

Indien u meent dat de informatie die wij over u bezitten onjuist of onvolledig is, gelieve ons dan zo spoedig mogelijk te schrijven of te e-mailen op het hierboven vermelde adres. Als blijkt dat informatie onjuist is, zullen wij deze onmiddellijk corrigeren.Aard van de verzamelde persoonsgegevens.

De informatie die wij verzamelen is afkomstig van uw vrijwillige registratie op onze site. Hetzij via een contactformulier, hetzij door toezending van onze nieuwsbrief. 


Lijst van cookies die wij verzamelen

In de onderstaande tabel staat welke cookies wij verzamelen en welke informatie zij opslaan.

Naam van het cookieBeschrijving van de cookie
FORM_KEYSlaat een willekeurig gegenereerde sleutel op die wordt gebruikt om vervalste verzoeken te voorkomen.
PHPSESSIDUw sessie ID op de server.
GUEST-VIEWHiermee kunnen klanten hun bestellingen bekijken en wijzigen.
PERSISTENT_SHOPPING_CARTEen link naar informatie over uw winkelwagen en kijkgeschiedenis, indien u daarom heeft verzocht.
STFInformatie over producten die u naar vrienden hebt gemaild.
STOREDe winkelweergave of de taal die u hebt gekozen.
USER_ALLOWED_SAVE_COOKIEGeeft aan of een client cookies mag gebruiken.
MAGE-CACHE-SESSIDVergemakkelijkt het cachen van inhoud in de browser om het laden van pagina's te versnellen.
MAGE-CACHE-STORAGEVergemakkelijkt het cachen van inhoud in de browser om het laden van pagina's te versnellen.
MAGE-CACHE-STORAGE-SECTION-INVALIDATIONVergemakkelijkt het cachen van inhoud in de browser om het laden van pagina's te versnellen.
MAGE-CACHE-TIMEOUTVergemakkelijkt het cachen van inhoud in de browser om het laden van pagina's te versnellen.
SECTION-DATA-IDSVergemakkelijkt het cachen van inhoud in de browser om het laden van pagina's te versnellen.
PRIVATE_CONTENT_VERSIONVergemakkelijkt het cachen van inhoud in de browser om het laden van pagina's te versnellen.
X-MAGENTO-VARYVergemakkelijkt het cachen van inhoud op de server om het laden van pagina's te versnellen.
MAGE-TRANSLATION-FILE-VERSIONVergemakkelijkt de vertaling van inhoud in andere talen.
MAGE-TRANSLATION-STORAGE

Vergemakkelijkt de vertaling van inhoud in andere talen.Verantwoordelijkheid voor persoonlijke gegevens die op de website balco.be worden verzameld

De onderneming die verantwoordelijk is voor de persoonlijke gegevens die op de website balco.be worden verzameld, is

Balco Belgium SPRL

Tervurenlaan, 412 B7

1150 Sint-Peters Woluwe

Ondernemingsnummer: BE0454.476.078